Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin
Aydınlatma Metni
1. Giriş
Firmamız yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Firmamız, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“KVKK”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının firmamız organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Firmamız, bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.
2. Amaç
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Firmamız tüzel kişiliği ve hizmet merkezlerinde toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.
3. Kapsam
KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilgi anlamına gelir. KVKK hükümlerine göre, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sistemini kurup yöneten kişi veya kuruluş, veri sorumlusu olarak adlandırılır. Bu çerçevede, firmamız, karayolu yolcu taşımacılığı ve internet sitesi ile mobil uygulamamız dahil olmak üzere tüm platformlarımız üzerinden sunduğumuz bilet listeleme, sefer görüntüleme, bilet rezervasyonu, satış ve benzeri hizmetler için "Veri Sorumlusu" konumundadır. Firmamız, yukarıda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak aşağıda açıklanan kapsam, amaçlar ve yasal gerekçeler doğrultusunda işleyecektir. Bu Aydınlatma Metni ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, metnin sonunda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.
4. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Firmamız, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markamızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Firmamız ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi siz müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca fiziki acentelerimiz, platformlarımız, çerezler, sosyal medya hesapları, yetkili acenteler, hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcıları, platform üzerindeki iletişim kanalları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla ; görsel, işitsel, fiziksel, sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.
Firmamıza ait sosyal medya platformları üzerinden bizlerle etkileşime geçtiğinizde, ilgili sosyal medya platformuna sağladığınız kişisel verileriniz de işlenebilmektedir. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarının kullanımının, sağlanan içeriklerin ve özelliklerin, ilgili platformun kendi gizlilik ve kullanım politikalarına tabi olduğunu belirtmek isteriz.
Çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak ve hizmetlerimizde oturum açabilmenizi sağlamak için “tanımlama bilgileri” (çerez veya cookie) kullanır. Platform üzerinden çerezler aracılığıyla farklı amaçlar doğrultusunda kişisel veriler toplanabilmektedir. Çerezler, küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitelerinin etkin bir şekilde ve ziyaretçilerin tercihlerine yönelik çalışması ve ayrıca internet sitesinin yöneticilerine bilgi imkanı sağlaması amacıyla, neredeyse tüm internet sitelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çerezleri, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanılması, bu kapsamda internet sitemizin işlevselliğinin ve performansının arttırılması, ziyaretçilerimize sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, yeni özelliklerin getirilmesi, bu özelliklerin ziyaretçilerimizin tercihlerine göre kişiselleştirilmesi ve internet sitemiz ile ziyaretçilerimizin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanıyoruz. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarından silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bu halde, internet sitemizin performansının etkilenebileceğini ve internet sitesindeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Çerezler yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Kişisel verileriniz; 4.maddede yer alan yöntemlerle Firmamız tarafından, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:
● Platformlarımız üzerinden bilet alan ve adına bilet alınan yapılan kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,
● İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
● Sözleşme kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
● Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
● Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
● Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
● Müşterilerimize daha iyi bir hizmet sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
● Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerimize e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi vermek,
● Müşteri memnuniyetini artırmak, Platformlarımızdan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
● Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
● Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
● Mal, hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerini, finans ve muhasebe faaliyetleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek,
● Bilgi güvenliğini sağlamak,
● Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla ancak KVKK düzenlenmelerine uygun olarak işlenmektedir.
3. İşlenen Kişisel Verileriniz
İşlenen kişisel verileriniz, Firmamız ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, genel itibariyle işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgisi Platform’a üye olurken, Platform üzerinden veya fiziki acentelerimizden bilet ararken, satın alırken, rezervasyon yaparken ve benzeri hizmetlerde, canlı destek veya çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, uyruk vb. kişisel verileriniz.
İletişim Bilgisi Platform’a üye olurken, Platform üzerinden veya fiziki acentelerimizden bilet ararken, satın alırken, rezervasyon yaparken ve benzeri hizmetlerde, canlı destek veya çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz.
Müşteri Bilgileri Ad, soyadı, uyruk, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, cinsiyet, rezervasyon bilgileri, satın alma bilgileri, fatura bilgileri, teslimat bilgileri, seyahat bilgileri, seyahat tarihleri, müşteri işlem bilgileri; API/PNR numaraları; çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz, talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçları ile dijital ortamlarda sunulan hizmetlerimizden faydalandığınız sırada oluşturduğunuz internet sitesi şifre ve parola bilgileri.
Finansal Bilgiler Kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri.
Hassas Veriler Mevzuatta açıkça öngörülen ve operasyonlarımız için gerekli olduğu hallerde ve açık rızanız üzerine işlenen aldığınız hizmeti etkileyebilecek olan sağlık durumunuza ilişkin gerekli bilgiler, engellilik bilgisi.
Pazarlama Bilgileri Pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin beğenilerini gösteren raporlar, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri ile türetilen bilgiler, anketler, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler.
İşlem Güvenliği Bilgileri İşlem Güvenliği Bilgileri
Diğer Bilgiler Aile bireyleri ve yakın bilgisi (ilgili kişilerin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi), fiziksel mekân güvenlik bilgisi (giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, fotoğraflar, kamera ve ses kayıtları), hukuki işlem ve uyum bilgisi (adli ve idari mercilerden gelen bilgi talepleri vb.).
5. Firmamızın Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri
Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak;
● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
● Doğru ve güncel olarak,
● Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
● İşleme amaçlarıyla bağlantılı,
● Sınırlı ve ölçülü bir biçimde
kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmektedir ve aktarılmaktadır.
● Platform üzerinden alınan bütün veriler TLS 1.2 standardı uyumlu 256 bit RSA SSL sertifikası ile bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan uygulama sunucularımıza aktarılmaktadır. Uygulamamız sunucularında ödeme bilgileriniz yasalara uygun şekilde veritabanında tutulmaktadır.
● Belirli aralıklarda sızma testleri uygulanmakta ve sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığı test edilmektedir.
● Platform’dan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için çalışanlara yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturulmuştur.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca firmamızın ilgili kişilerin kişisel verilerini doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunduğundan, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin bizler ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde profil sayfanızı ziyaret ederek bilgilerinizi güncellemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.
Platform Sahibi, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler ilgili kişisel veriyi işlerken sunduğumuz hizmetlerle bağlı olarak firmamızın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
6. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı, yürürlükteki mevzuat ve/veya ilgili kişilerin verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, yetkili acentelerle, hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz üçüncü kişilerle, özel entegratör hizmeti veren iş ortaklarımızla, bağımsız denetim veren üçüncü kişilerle, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışındaki kuruluşlarla, mali müşavirlerimizle, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurt içi/yurt dışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla ve iştiraklerimizle ve de bir sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, avukatlarımızla, danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir.
7. İlgili Kişinin Hakları
Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;
1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7-5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanılması için KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, kişisel veri sahipleri tarafından Firmamıza yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle başvurulması halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. KVKK’dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik, adres ve iletişim bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı imzalı şekilde aşağıda yazılı adres ve iletişim bilgilerine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: AS ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

Adres: Yeşiloba Mah. T.Cemal Berikar Blv. No: 644/A Seyhan/ADANA

Telefon: 3224290030

E-posta: muhasebe@dasdet.com.tr

Vergi Dairesi ve Numarası: Seyhan - 0860085410

Ticaret Sicil Numarası: 35735

Mersis Numarası: 94015179600013